Hendelse

RideulykkeRideklubb

Lysefjorden

Dato

18.08.2019

Skrevet av

Vibeke Ø. HenriksenFormål  

Forhindre rideulykker som gir skader. Dersom uhellet allikevel skjer skal de rette tiltak settes i verk slik at skadeomfanget blir minst mulig.

Omfang

Disse retningslinjene omfatter ryttere i Lysefjorden rideklubb og ryttere fra andre rideklubber som deltar på arrangementer i Lysefjorden rideklubb. Samt tilskuere og ansatte som kan komme tilskade  av hester som befinner seg i Lysefjorden rideklubb ( eks løpsk hest, spark, bitt, dytte/velte over ende)

Ansvar

Den enkelte rytter, foresatte/verge, ridelærere og eier av rideklubb er ansvarlig for at ryttere bruker riktig sikkerhetsutstyr som forebygger alvorlige skader. Sikkerhetsutstyr innebærer hjelm og sikkerhetsvest. Ridningen skal også være tilpasset rytterens kvalifikasjoner og avgjøres av ridelærer.

Generelt:

Rideulykker skjer oftest fordi rytteren mister kontroll over hesten. Vanligste utfall er at rytter faller av hest. Riding er en høyrisiko sport på grunn av fart, tyngde hest og underlag av varierende slag. Innenfor idrett er hestesport på 4.plass mht til skader. Hestesport er også en av idrettsgrenene med høyest prosentandel av indre hodeskader ved ulykker.  Hvert år er det 1-2 ulykker med dødelig utgang (som oftest forårsaket av løpsk hest som kolliderer med motorkjøretøy).

Vanligste skader:

Hodeskade kombinert med skulderskade. Fallet fra hesten vil ofte være slik at man lander på skulderen, deretter hodet, eller disse to kroppsdeler samtidig. Største del av skader er lettere skader, men en betydelig andel er av moderat karakter og noen blir alvorlig skadet.

Endring av bevissthet, små pupiller, forskjell på pupiller er eksempel på symptomer som gir mistanke om ALVORLIG hodeskade. Ring 113.

Symptomer som usammenhengende tale, lyssky, hodepine skal undersøkes av lege, eventuelt ta røntgen.

Se retningslinjer kraniebrudd, hjernerystelse og rygg- og nakkeskade for utfyllende symptomer man må være obs på ved fallulykker riding og når kontakte hjelp.

 

Handling rideulykker:

 

  1. Forebyggende tiltak:

 -        Velg vanskelighetsgrad etter kvalifikasjon

-        Lær hesten å kjenne og ha respekt for det som skremmer hesten

-        Tilskuere og besøkende skal følge rideklubbens oppførselsregler mht å opptre rolig, ikke rope, ikke løse hunder, kun klubbens medlemmer skal inn i stallbokser.

-        Undervisning for å øke kunnskap om hest, hesteatferd og hvordan trene hest

-        Vedlikehold av utstyr og at utstyr er tilpasset rytter

-        Ryttere skal unngå stropper, hetter og klær som er for løse.

-        Bruk solide sko eller støvler når du håndterer hest, og ridestøvler når rir

-        Unngå trafikkert vei. Bruk refleks når man ferdes i trafikkert område

-        Utvis stor forsiktighet ved ridning i skog med tette grener og andre hindringer

-        Sikre at hest er riktig skodd for årstid og underlag

-        Hold deg i god form mht styrke, kondisjon, smidighet og balanse

-        Bruk sikkerhestutstyr som hjelm (CE godkjent) og sikkerhestvest i rett størrelse

-        Førstehjelpsutstyr tilgjengelig

-        Sørg for god førstehjelp hvor rette tiltak settes i verk ved behov

-        Om du opplever å falle av hesten, forsøk å rulle vekk fra hesten når du lander

-        Eventuelle skader under konkurranser skal meldes inn til Norsk Rytterforbund av arrangør.

-        Sørg for rett behandling og rehabilitering ved alvorligere utfall

-        Nestenulykker bør registreres som avvik, og rutinene må gjennomgås dersom man opplever slike hendelser flere ganger.

 

2.      Tiltak ulike rideulykker- se egne retningslinjer:

 

Vanligste skader er hodeskader som:

- Hjernerystelse

- Kraniebrudd kombinert med skulderskade.

 

Andre skader:

-Nakke- og ryggskade

-Ulike brudd som:

-        Overarmsbrudd 

-        Underarmsbrudd

-        Håndleddsbrudd

-        Brudd i finger

-        Brudd i fot

- Forstuelse

- Skulderskade (feilstilling skulder)

- Sårskader og kutt

Referanser

-        Ambulansesjåfør/sykepleier, Helse Bergen: Anette K. Nilsson

-        https://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/landbruk/dokumenter/ulykker-med-hest.pdf) Prosjektet Hest som næring Rådet for Drammensregionen

-        https://forstehjelp.net/kraniebrudd.html

-        http://meddev.uio.no/elaring/lcms/traumer/kapsel_leddskader/skulder/skulderluksasjon/fremre_skulderluksasjon.xml?menuItemIndex=4

-        https://legeforeningen.no/PageFiles/136131/Akuttmedisin%20uten%20hjelpemidler.pdf

-        Norsk Helseinformatikk

https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/idrettsskader/rideulykker/

-        Nevrologisk sykepleier, Helse Bergen: Liv- Ingrid Skumsnes

-        NKI Store norske leksikon

Del denne siden